XVIII Łemkowskie Jeruzalem - PiekłoNiebo

27 września - 21 października 2018


Projekt pt. „Łemkowskie Jeruzalem” jest niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie realizowaną przez Zjednoczenie Łemków.  Motywem przewodnim wystawy i publikacji jest twórczość artystyczna i filozoficzna wybitnego krakowskiego artysty malarza łemkowskiego pochodzenia – Jerzego Nowosielskiego. Tytuł „PiekłoNiebo” odnosi się do częstych u wybitnych artystów: dwoistości natury, skomplikowania osobowości, trudnego charakteru, ale również do ich - nierzadko skrajnych i dramatycznych - doświadczeń życiowych. Pomysłodawcy tytułu widzą naturę artysty jako pewnego rodzaju ofiarę składaną przez niego podczas twórczych zmagań. Jej twórcza analiza jest badaniem przestrzeni pomiędzy sacrum a profanum i napięć, jakie powstają na ich styku. 

 

Artyści: Jerzy Nowosielski, Andrzej Szewczyk, Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek, Natalia Hładyk, Małgorzata Maćkowiak, Mateusz Budzyński, Arkadiusz Andrejkow, Piotr Bogatka, Oleksij Choroshko

 

Kuratorarzy wystawy: Joanna Zemanek i Grzegorz Sztwiertnia

 

Prace Jerzego Nowosielskiego dzięki uprzejmości Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi oraz Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej. Prace Andrzeja Szewczyka dzięki uprzejmości Galerii Starmach.


Galeria prac


Powrót