Witold Liszkowski - Multistruktury - sztuka osobista

05 sierpnia - 27 sierpnia 2017


Wystawa jest wielowątkowym przedsięwzięciem składającym się z wielu przenikających się stylistyk artystycznych.  Został zrealizowany przy współpracy i pomocy organizacyjnej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Prezentacja obejmuje wystawę malarstwa, rysunków i obiektów Struktury osobiste oraz multimedialną projekcję Sztuka zjawiskowa.
Powrót