Paweł Wąsowski - Hołd oddany kwadratowi

08 marca - 14 kwietnia 2019


Kluczem do twórczości Pawła Wąsowskiego jest sztuka i architektura Bauhausu z jego lakonicznym językiem, prostymi podziałami formy i pola. W tym sensie można Wąsowskiego uznać za współczesnego spadkobiercę abstrakcjonizmu geometrycznego. Artysta przyznaje się do bycia koneserem i wielbicielem szkoły Bauhausu. Nie kryje podziwu dla jej założycieli, zwłaszcza eksperckiej wiedzy Josepha Albersa i teorii kolorów Johannesa Ittena. Ci dwaj mistrzowie pośrednio użyczyli Wąsowskiemu elementów swoich unikalnych wizji i stylów.

 

Wśród swoich opartowych mentorów Wąsowski wymienia m.in. Juliana Stańczaka, Richarda Anuszkiewicza, Bridget Riley itd. Przyglądając się ogólnie dorobkowi artysty, mamy do czynienia z nieuchronnym wnioskiem: regularna ekspozycja na współczesne formy sztuki sprawia, że trudno jest wypracować całkowicie niepowtarzalny styl, który w żaden sposób i w żadnej formie nie nawiązywałby do swoich poprzedników, zwłaszcza jeśli ekspozycja ta jest świadoma i głęboka. Zdarza się, że Wąsowski pracuje w purpurowo-różowej kolorystyce, tworząc kropkowane wzory, które przypominają zapis dawnych melodii muzycznych lub długości fal. Wąsowski opowiada o kolorze, którego dyskretne, starannie rozmieszczone geometryczne punkty tworzą płynne przejścia w całości kompozycji.

 

Maris Cacka

[fragment opisu wystawy]


Galeria prac


Powrót