Finisaż wystawy Ewy Markiewicz-Adamczewskiej

Wernisaż: 2018-08-10 19:00


30 sierpnia w Galerii Sztuki Wystawa miał miejsce finisaż wystawy Ewy Markiewicz-Adamczewskiej „EuroUnit”. Otwarcia finisażu dokonał Łukasz Rudnicki - Kurator Artystyczny Galerii Sztuki Wystawa oraz artystka - Ewa Markiewicz-Adamczewska. Dla licznie przybyłych gości zaskoczeniem był fakt, iż nie była to ta sama ekspozycja jaką zastali na wernisażu. Na finisażu artystka zaprezentowała inne, równie ciekawe dzieła.

 

Projekt EmoUnit jest wieloobrazową narracją w obrazach - GeoFormach. Przedmiotem moich zainteresowań jest obrazowanie (unaocznianie) energii i emocji  W realizowanych projektach-zadaniach problemowych dotyczących postrzegania i rozumienia i przekazu treści odwołuję się do archetypu jakim jest forma spiralna. Dla metody obrazowania energii emocji w której forma spiralna jest wyjściową formą w procesie tworzenia pochodnych jej obrazowi kształtów.
Ewa Markiewicz-Adamczewska

 Galeria prac


Powrót